Dział Dokumentacji

Dział dokumentacji kolekcji roślinnych rozwijał się stopniowo od pierwszych lat po odbudowie Ogrodu ze zniszczeń wojennych. Kartoteki prowadziła przez wiele lat dr Elżbieta Kuźniewska. W 1991 r. powstała pierwsza komputerowa baza danych w systemie DOS. Jej twórczynią była dr Ewa Lenard, obecnie pracownik Herbarium w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo niedoskonałości oprogramowania i powolności ówczesnych komputerów baza umożliwiała nam porządkowanie i systematyzowanie całej wiedzy o kolekcjach roślinnych poszczególnych działów Ogrodu. Z chwilą wprowadzenia do użytku w 1996 r. systemu operacyjnego Windows praca stała się znacznie łatwiejsza. Dane zostały przeniesione do programu Access, a sprzężenie bazy z programem Word niezmiernie ułatwiło druk etykiet z nazwami roślin.

Zadaniem działu dokumentacji jest ustalanie poprawnych nazw taksonów roślin oraz związanych z nimi informacji dotyczących przynależności systematycznej, synonimiki, formy życiowej, występowania geograficznego, kategorii zagrożenia, ochrony gatunkowej, a w wypadku odmian uprawnych – nazwiska hodowcy i roku uzyskania odmiany, form rodzicielskich i cech rozpoznawczych. Wszystkie te dane kopiowane są do baz danych prowadzonych przez kierowników poszczególnych działów. Opiekunowie kolekcji uzupełniają je o informacje proweniencyjne, tzn. dotyczące źródła materiału roślinnego i daty jego otrzymania, oraz wszelkie inne dane, które można zapisywać w rubryce "Notatki".

Strukturę "Słownika nazw i informacji związanych z nazwą" oraz przykładowe rekordy z baz różnych działów przedstawiają poniższe formularze.

6702 Geranium macrorrhizum "zwykły" gatunek
22585 Lithops lesliei itd. takson wewnątrzgatunkowy
7934 Pinus mugo prawnie chroniona w Polsce
8738 Quercus pubescens polska czerwona lista roślin
5790 Aldrovanda vesiculosa chroniona i zagrożona
23305 Utricularia stygia czerwona lista innego kraju (Niemcy)
4253 Ginkgo biloba światowa czerwona lista
18265 Tillandsia harrisii CITES
21883 Hemerocallis 'Jerzy Zygalski' odmiana uprawna

Polub Ogród Botaniczny na Facebooku

TripAdvisor_Recenzje Wroclaw University Botanical Garden

social-icon

Sonda

Czy odwiedziłaś/eś już nasz Ogród?