alt

mgr inż. Jolanta Kochanowska

  • ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu (1980 – 1985), Wydział Rolniczy, kierunek: Ogólna uprawa roślin
  • zatrudniona w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego od 1985 r. Obecnie prowadzi Dział Edukacji Przyrodniczej.
  • Od 2000 r. organizuje w Ogrodzie cykliczną imprezę "Plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży".
  • Popularyzuje wiedzę o Ogrodzie w środkach masowego przekazu.

Publikacje:

  • "Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli odwiedzających Ogród Botaniczny we Wrocławiu" – INTERIOR Wrocław 2001 wyd. I, Wrocław 2002 wyd. II.
  • "Rośliny chronione" - Wyd. OBUWr
  • "Kwiaty" – Wyd. OBUWr
  • "Owoce" – Wyd. OBUWr
  • "Liście" – Wyd. OBUWr
  • "Modyfikacje organów roślinnych" – Wyd. Obuwa
  • "Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego" – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 7
  • "Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym" (wersja elektroniczna) – współautorka
  • "Ogród wita" – Wyd. OBUWr – artykuły o "roślinach dla ciała" i "rośliny na I stronę"
  • "Szkody wyrządzone przez huragan Cyryl w kilku polskich ogrodach botanicznych" – Rocznik dendrologiczny vol. LV-2007 – współautorka

Nagrody:

  • coroczne nagrody rektorskie w okresie 1997 – 2007


COPYRIGHT © Daniel Skarżyński 2008, Sebastian Gąsior 2016