alt

Dział Edukacji Przyrodniczej blisko 50 lat pomaga uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom botaniki oraz tym wszystkim zwiedzającym, którzy chcą pogłębić swoje wiadomości dotyczące budowy i życia roślin. Odbywają też tutaj praktyki zawodowe m.in. uczniowie szkół ogrodniczych specjalnych.
Dział Dydaktyczny podzielony jest na kilka odrębnych tematów:

Kolekcja Biologia i Morfologia Roślin rozmieszczona na kilkunastu kwaterach prezentuje budowę kwiatów i sposoby ich zapylania, ochronę przed samozapyleniem, typy owoców i sposoby rozsiewania nasion, różne typy kwiatostanów, pędów, korzeni oraz formy życiowe roślin.

Rośliny użytkowe od stuleci związane są z dziejami ludzi. A ponieważ ...,, w każdym marnym ziółeczku jakiś dar ukryty” korzystano z ich rozlicznych właściwości, przede wszystkim: leczniczych, przyprawowych, miododajnych i barwierskich. Z czasem rośliny tak nierozerwalnie związane z codziennym życiem przeniknęły jako wzorce do sztuki.

Rośliny kosmetyczne są bogatym źródłem substancji aktywnych biologicznie. Kilkanaście prezentowanych gatunków opisanych jest w szczególnie atrakcyjny sposób.

Rośliny okrywowe oprócz zabezpieczania gleby przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją muszą mieć walory dekoracyjne. Odpowiednio posadzone tworzą gęste, zwarte runo lub łan. Mogą one z powodzeniem zastępować trawniki i maskować mniej ciekawe miejsca w ogrodzie.
Na kilkunastu kwaterach przedstawiono część gatunków chronionych z listy roślin objętych w Polsce ochroną prawną całkowitą i częściową. Ponadto utworzono stanowiska zachowawcze dla kilkunastu ginących gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Wchodzące w skład Działu: fragment lasu liściastego, zarośla okrajkowe i rośliny suchorostowe to przykłady różnych formacji roślinnych.
W 1999r. minęło 200 lat udokumentowanej historii produkcji szkółkarskiej w Polsce. W tymże roku przeznaczono w Ogrodzie trzy kwatery dla gatunków roślin wyłącznie w odmianach polskich; cis ’Wojtek’, jaśminowiec ’Biały Karzeł’, liliowiec ’Tomasz’, powojnik ’Polish Spirit’ i wiele innych wzbogacają ogrodową ekspozycję osiągnięć polskiego ogrodnictwa.
Szczególny charakter roślin pnących stał się inspiracją do założenia w 1998 roku nowej ekspozycji. Zaprezentowano je z wykorzystaniem podpór naturalnych – drzew, krzewów oraz podpór sztucznych. Pnącza samoczepne wykorzystują jako podporę mur ceglany.
Prezentowany zbiór liczy 300 gatunków (głównie) i odmian roślin pnących i jest największy w Europie. Większość pnączy rośnie w gruncie, wśród nich znajdują się rośliny zawsze zielone, np.: trzmielina pnąca (Euonymus fortunei 'Coloratus'), gatunki i odmiany poziomki (Fragaria). Kilkanaście gatunków wysadzonych jest w donicach i na zimę przenoszonych do szklarni, np.: Araujia sericifera – obficie kwitnąca, intensywnie pachnąca i okazale owocująca. Każdego roku prezentowane rośliny wieloletnie uzupełniane są różnymi roślinami jednorocznymi, np.: serconasiennicą (Cardiospermum halicacabum).
Najliczniej reprezentowany jest rodzaj powojnik (Clematis), np.: powojnik chiński (Cl. chiisanensis), powojnik wschodni typowy (Cl. ispahanica), Cl. ‘Rogouchi’ Cl. ‘Princess Diana’, Cl. ‘Piilu’, odmiany powojników hodowców polskich, np.:Cl. ‘Jan Paweł’, wśród których są zdobywcy medali na światowych wystawach.
Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie różnych sposobów wspinania się pnączy oraz wykorzystania różnego rodzaju podpór; a także ciągłe wzbogacanie zbioru o nowe taksony zwłaszcza te rzadziej spotykane i trudne w uprawie, takie jak już rosnące: akebia pięciolistkowa (Akebia quinata), winnik sercowaty (Ampelopsis cordata), dławisz szerokolistny (Celastrus hypoleucus), Paederia scandens, Sinofranchetia chinensis.

Na terenie Działu znajduje się obiekt dydaktyczny „Zielona Klasa” przystosowany do prowadzenia lekcji botaniki, po zapoznaniu się z żywymi roślinami na terenie Ogrodu.
Właściwe korzystanie z kolekcji tego Działu ułatwiają: tablice dydaktyczne (w całym Ogrodzie - 260 szt.), które w sposób zwięzły i przejrzysty wprowadzają w dany temat; tabliczki z nazwami roślin identyfikujące poszczególne gatunki, a ich kolor wyróżnia gatunki podlegające całkowitej ochronie w Polsce (pomarańczowe), rzadkie i ginące w świecie (czerwone) oraz pozostałe (zielone); system piktogramów określający: miejsce na liście roślin w Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, rośliny objęte zakazem handlu – CITES, dużą miododajność, właściwości toksyczne i lecznicze, odporność na zanieczyszczenia miejskie, przydatność do spożycia, oraz odmiany wyhodowane w Polsce.
Dużą wartość poznawczą ma ekspozycja Panorama Natury otwarta w1996r., która eksponatami, obrazem, komentarzem i efektami specjalnymi daje wyobrażenie o ewolucji roślin i zwierząt od końca prekambru (600 mln lat temu) do pojawienia się Homo sapiens.
W 2005 r. do Działu Edukacji Przyrodniczej włączone zostało Alpinarium.

 

COPYRIGHT © Daniel Skarżyński 2008, Sebastian Gąsior 2016