Zadanie:
Wzmocnienie ochrony drzew w kolekcji zachowawczej ex situ w Ogrodzie Botanicznym UWr
poprzez prace pielęgnacyjno-sanitarne, dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Całkowity koszt zadania: 21330,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW: 11850,00 zł

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy “Odd Fellows” w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” przedstawiają program charytatywny: Aktywizacja zawodowa i przystosowanie Ogrodu Botanicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
Twój Ogród – Otwarty i Nieograniczony TO – ON!

dowiedz się więcej na ten temat

Witamy na stronie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego!
Ogród Botaniczny jest oazą piękna i spokoju w sercu Wrocławia, to "żywe muzeum",
a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian.
Położony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św.Krzyża,
częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku.
Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego
i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego centrum Wrocławia.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ogrodu!

Zobacz co będzie działo się w Ogrodzie

wydarzenia cykliczne warsztaty i kiermasze
POWRÓT DO MENU