Systematyka

Rośliny w układzie systematycznym przedstawiono na powierzchni ok. 2 ha, w centralnej części wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Zgromadzono tu rośliny zielne oraz drzewa, krzewy i krzewinki mogące się rozwijać i zimować w naszych warunkach klimatycznych. Przedstawiono je w układzie odzwierciedlającym ich naturalne pokrewieństwo, zgodnie z systemem Adolfa Englera (1844-1930). Ten wybitny systematyk i fitogeograf pełnił funkcje dyrektora Ogrodu w latach 1884-1889, w tym też czasie zreorganizował dział systematyki roślin. Jego system klasyfikacji roślin jest systemem naturalnym, ewolucyjnym i polifiletycznym. System ten odegrał dużą rolę w dziejach botaniki i do dziś używany jest w dziele "Flora Europaea" i w porządkowaniu wielu zielników.

W naszym Ogrodzie system A. Englera aktualizowany jest zgodnie z osiągnięciami współczesnej systematyki roślin. Pośrodku tego działu znajduje się popiersie słynnego botanika szwedzkiego Karola Linneusza (Linné, 1707-1778), który położył wielkie zasługi na polu systematyki roślin i zwierząt. Rośliny nago- i okrytozalążkowe reprezentowane są przez 67 rzędów i 146 rodzin. Zapoznanie się z działem ułatwia trasa przeprowadzona przez jego obie części, oznakowana strzałkami, tabliczkami z numeracją rzędów i tablicami formatu A-4, przedstawiającymi charakterystykę poszczególnych rodzin. Ponadto każda roślina opatrzona jest etykietą zawierającą nazwę łacińską i polską, występowanie geograficzne oraz odpowiedni piktogram obrazujący właściwości roślin.

Z grupy roślin nagozalążkowych na uwagę zasługuje m.in. rosnący tu endemit, relikt mezozoiku miłorząb japoński - Gingko biloba (okazy zarówno męskie, jak i żeńskie, corocznie wydające dużą liczbę zdolnych do kiełkowania nasion). W tej grupie roślin wyróżniają się rzadko spotykane w naszej strefie klimatycznej cypryśnik błotny - Taxodium distichum, szydlica japońska - Cryptomeria japonica, sośnica japońska - Sciadopitys verticillata,kuningamia chińska - Cunninghamia lanceolata, podokarp śnieżny - Podocarpus nivalis, cedr libański - Cedrus libani, mamutowiec olbrzymi - Sequoiadendron giganteum, metasekwoja chińska - Metasequoia glyptostroboides, araukaria chilijska - Araucaria araucana.Z roślin okrytozalążkowych godne uwagi są tulipanowiec amerykanski - Liriodendron tulipifera, dawidia chińska - Davidia involucrata var. vilmoriniana, Nothofagus antarctica var. uliginosa, okaz męski grujecznika japońskiego - Cercidiphyllum japonicum, klon Diecka - Acer × dieckii, strączyn żółty - Cladrastis lutea, żółtnica pomarańczowa - Maclura pomifera, Cudrania tricuspidata, Vitex agnus-castus, szczęślin trójdzielny - Clerodendrum trichotomum (C. bungei) i × Sycoparrotia semidecandra, mieszaniec międzyrodzajowy kwitnący co roku.

Ze względu na specyficzny mikroklimat Wrocławia, sprzyjający aklimatyzacji roślin wrażliwych na mróz, pochodzących z różnych stref klimatycznych, uprawiane są w gruncie ciekawe rośliny, które nie wytrzymują zim w Polsce Centralnej i Wschodniej. Należą do nich poncyria trójlistkowa - Poncirus trifoliata, dęby - Quercus ilex i Q. lusitanica, figa jadalna - Ficus carica, jaśmin nagokwiatowy - Jasminum nudiflorum. W celu wyraźniejszego pokazania różnorodności roślin i zwiększenia atrakcyjności kwater, kolekcja roślin gruntowych jest wzbogacana o rośliny szklarniowe, wystawiane na okres letni do gruntu, a więc mirt zwyczajny - Myrtus communis, wawrzyn szlachetny - Laurus nobilis, granat właściwy - Punica granatum, eukaliptus gałkowy - Eucalyptus globulus, zgrabka awikłowa - Cyphomandra betacea, ołownik - Plumbago auriculata, rozmaryn - Rosmarinus officinalis itp. W okresie letnim wysadzane są też rośliny jednoroczne.

Dział systematyki służy szeroko pojętej dydaktyce. Oprócz kształcenia uczniów i studentów poprzez rozwijanie procesu poznawczego, wzbudza swoją atrakcyjnością zainteresowanie zwiedzających o każdej porze roku.