KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ OGRÓD BOTANICZNY

SPACER, NA KTÓRYM ZOSTAŁEM BIOLOGIEM PANI WIOSNA W OGRODZIE BOTANICZNYM


SPACER, NA KTÓRYM ZOSTAŁEM BIOLOGIEM

H.R. Göppert REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
 2. Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2018 r. i trwa do 9 września 2018 r.
 3. Temat przewodni: „Spacer, na którym zostałem biologiem”.
 4. Zdjęcia podlegające ocenie muszą zostać wykonane na terenie Ogrodu Botanicznego UWr we Wrocławiu.
 5. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest odwiedzenie OB UWr w czasie jego trwania oraz wykonanie fotografii.
  5.1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 1-8) oraz gimnazjalnych (klas 1-3).
 6. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także powszechnie przyjętych norm obyczajowych.
 7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w możliwie najlepszej jakości, jednak nie mogą przekraczać 10 MB.
 8. Zdjęcia prosimy przesyłać tylko i wyłącznie na adres mailowy: pawel.fedorow@uwr.edu.pl.
  8.1. W mailu powinno być zawarte imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy oraz maksymalnie 2 zdjęcia konkursowe.
  8.2. Każda fotografia powinna być zatytułowana i opisana krótkim komentarzem autora.
  8.3. Zgłaszając swój udział, uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane były wykorzystywane w ramach czynności konkursowych oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na udostępnianie fotografii.
 9. Jury wyłonione przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje trzech zwycięzców:
  - miejsce 1 - Wycieczka całej klasy zwycięzcy do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu
  - miejsce 2 - karnet bezpłatnego wstępu do OB UWr w sezonie 2019
  - miejsce 3 - karnet bezpłatnego wstępu do OB UWr w sezonie 2019
  oraz nagrody niespodzianki.
 10. Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych fotografii odbędzie się 10 września 2018 r.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez uczestnika.
 12. Przesłanie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z przeczytaniem, zrozumieniem i akceptacją regulaminu.

regulamin konkursu (.pdf) szczegóły na temat konkursu (.pdf)PANI WIOSNA W OGRODZIE BOTANICZNYM

H.R. Göppert REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Konkurs rozpoczyna się 25. kwietnia 2018r. i trwa do 25. maja 2018r.
 3. Tematem przewodnim jest "Pani Wiosna w Ogrodzie Botanicznym".
 4. Zdjęcia podlegające ocenie muszą zostać wykonane na terenie Ogrodu Botanicznego UWr we Wrocławiu.
 5. Podstawą do wzięcia udziału jest odwiedzenie OB UWr. w trakcie trwania konkursu, wykonanie fotografii oraz zachowanie biletu wstępu.
  5.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 16 lat.
 6. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także powszechnie przyjętych norm obyczajowych.
 7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w możliwie najlepszej jakości, jednak nie mogą przekraczać 10 MB.
 8. Zdjęcia prosimy przesyłać tylko i wyłącznie na adres mailowy: pawel.fedorow@uwr.edu.pl.
  8.1. W mailu zawarte powinno być imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy oraz maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe.
  8.2. Zgłaszając swój udział uczestnik wyraża zgodę aby jego dane wykorzystywane były w ramach czynności konkursowych oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na udostępnianie fotografii.
 9. Jury wyłonione przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje trzech zwycięzców:  
  - miejsce 1 - karnet bezpłatnego wstępu do OB UWr w sezonie 2018  
  - miejsce 2 - dwuosobowe zaproszenie do OB UWr na wybraną imprezę cykliczną    
  - miejsce 3 - dwuosobowe zaproszenie do OB UWr na wybraną imprezę cykliczną 
 10. Zwycięzcy poinformowani zostaną drogą mailową.
 11. Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych fotografii 28 maja 2018.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez uczestnika.
 13. Przesłanie zdjęć konkursowych równoznaczne jest z przeczytaniem, zrozumieniem i akceptacją regulaminu.

regulamin konkursu (.pdf)

POWRÓT DO MENU