Z zachwytem pragniemy zaprezentować zwycięzców pierwszego konkursu fotograficznego

odbywającego się za murami Ogrodu Botanicznego UWr

"Pani Wiosna w Ogrodzie Botanicznym"

 

I - Anna Dudkowiak

II - Natalia Lasowicz

III - Ewa Kloc

Wyróżnienie - Marianna Kasperczyk

 

 Gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy

w kolejnych odsłonach konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2017 r. i trwa do 7 maja 2017 r.

    Temat przewodni: "Pani Wiosna w Ogrodzie Botanicznym".

3. Zdjęcia podlegające ocenie muszą zostać wykonane na terenie Ogrodu Botanicznego UWr we Wrocławiu.

4. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest odwiedzenie OB UWr w czasie jego trwania oraz wykonanie fotografii.

4.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 16 lat.

5. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także powszechnie przyjętych norm obyczajowych.

6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w możliwie najlepszej jakości, jednak nie mogą przekraczać 10 MB.

7. Zdjęcia prosimy przesyłać tylko i wyłącznie na adres mailowy: pawel.fedorow@uwr.edu.pl

7.1. W mailu powinno być zawarte imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy oraz maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe.

7.2. Zgłaszając swój udział, uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane były wykorzystywane w ramach czynności konkursowych oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na udostępnianie fotografii.

8. Jury wyłonione przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje trzech zwycięzców:

 – miejsce 1 – karnet bezpłatnego wstępu do OB UWr w sezonie 2017,

 – miejsce 2 – dwuosobowe zaproszenie do OB UWr na dwie wybrane imprezy cykliczne,  

 – miejsce 3 – dwuosobowe zaproszenie do OB UWr na wybraną imprezę cykliczną
9. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

10. Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych fotografii oraz wręczenie nagród odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UWr 14 maja 2017 r. o godz. 15:30 (przed koncertem)

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez uczestnika.

12. Przesłanie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z przeczytaniem, zrozumieniem i akceptacją regulaminu.