Regulamin zwiedzania

doniczka z roślinami trzymana w dwuch dłoniach

Na terenie Ogrodu zabrania się:

  • zrywania i niszczenia roślin, zbierania nasion
  • chodzenia poza wyznaczonymi trasami
  • spożywania alkoholu
  • wprowadzania psów
  • używania radioodbiorników
  • przebywania w czasie burz i silnego wiatru
  • fotografowania w celach komercyjnych

Dzieci do lat 12 mogą przebywać w ogrodzie jedynie pod opieką dorosłych.

Za przestrzeganie regulaminu i zachowanie się grup szkolnych odpowiada nauczyciel.