Inauguracja Roku Roślin Chińskich

10:00 Otwarcie roślinnego „China Town”
Miejsce: wystawa „Rok Roślin Chińskich” koło głównej alei przy „Panoramie Natury”

10:00 – 16:00 Warsztaty:
Kaligrafia chińska
Wachlarze chińskie
Wzory na porcelanie chińskiej
Stroje chińskie

Miejsce: plac żwirowy w Dziale Gruntowych Roślin Ozdobnych (część od strony ul. Świętokrzyskiej).

11:00 Wykłady (ang. – pol.) – część I
1. Professor Shi Jiangfeng, Abrotanum and Artemisinin Suppositories
史江峰教授     青蒿和青蒿素
2. Professor Cui Jianmei, Chinese Herbal Plants and their Best Connection time
崔健美教授     中草药植物和它们的最佳采摘时间
3. Dr. Sun Yang Traditional Chinese Herbal Medicine that cure pains
孙阳医生     治疗疼痛的中草药植物

Miejsce: plac żwirowy pod „wierzbą muzyczną” przy budynku Instytutu Botaniki.

12:00 – 12:30 Ceremonia parzenia herbaty – pokaz i degustacja
Miejsce: plac żwirowy pod „wierzbą muzyczną” przy budynku Instytutu Botaniki.

12:30 – 13:30 Wykłady (ang. – pol.) – część II
4. Dr. Li Hairong, Chinese Herbal Medicine Buccal Tablets
李海蓉医生     中草药植物含片介绍
5. Professor Szczepan Roszak, Modern technology applied to the research of Traditional Chinese Medicine(TCM)
施切潘-罗沙克教授     现代科技对中草药的研究状况
6. Thomas Friedmann The situation of TCM in Germany and others
托马斯弗里德曼     中医药在德国的使用情况
7. Dr. Song Bo Introduction of Tong Ren Tang Pharmaceutical
宋波总经理     同仁堂介绍

Miejsce: plac żwirowy pod „wierzbą muzyczną” przy budynku Instytutu Botaniki.

14:00 – Prelekcja „Feng Shui w ogrodzie” prowadzi Marta Pietrzykowska
Miejsce: plac pod „wierzbą muzyczną” przy budynku Instytutu Botaniki

15:00 – Spacer po Ogrodzie „Rośliny pochodzenia chińskiego w Ogrodzie Botanicznym” prowadzi Justyna Kiersnowska
Miejsce: zbiórka pod „dębem przyjaźni” przy alei głównej

15:00 – 16:00 Pokazy sztuki chińskiej:
Taniec chiński
Koncert na flet
Guzheng
Opera Huangmei
Guqin

Miejsce: plac żwirowy w Dziale Gruntowych Roślin Ozdobnych (część od strony ul. Świętokrzyskiej).

Pokaz taichi
Miejsce: trawnik przy alei głównej wzdłuż alei kasztanowcowej.

16:00 Koncert z cyklu „Muzyka w Ogrodzie”
Miejsce: plac żwirowy pod „wierzbą muzyczną” przy budynku Instytutu Botaniki.

Organizator:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław

Kontakt:
mgr inż. Justyna Kiersnowska
tel.: (71) 322 59 57 w. 18
e-mail: justyna.kiersnowska@uwr.edu.pl


POWRÓT DO MENU