dział systematyka

 

 

 

dział systematyki roślin

Opieka Działem Systematyki Roślin okazała się nie lada gradką. Jest to bowiem największy dział Ogrodu Botanicznego, który zajmuje 2 ha. Na jego obszarze zgromadzono blisko 3000 taksonów. Rosną tu rośliny zielne oraz drzewa, krzewy i krzewinki. Dział został podzielony na kwatery, na których zgrupowano rośliny według systematyki Adolfa Englera. Jest to system naturalny czyli oparty na pokrewieństwie roślin.

Dzięki takiemu uporządkowaniu zgromadzonych gatunków jest to dział o bardzo dużym znaczeniu dydaktycznym. Często spotyka się tu przechodzących od kwatery do kwatery studentów, pilnie sporządzających notatki.

Więcej o dziale można dowiedzieć się tutaj.

O Dział Systematyki Roślin dbają ogrodnicy:

    • Halina Walat
    • Helena Kraczek
    • Igor Staniewski
    • Iwona Woźniak