DZIAŁY OGRODU botanicznego

Alpinarium
Arboretum
Gruntowe rośliny ozdobne
Systematyka
Rośliny szklarniowe
Dydaktyka i morfologia roślin
Rośliny pnące
Rośliny wodne i błotne
Panorama Natury


Alpinarium

Kurator działu: mgr inż. Jolanta Kochanowska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Od ponad stu lat zbieracze, botanicy, kolekcjonerzy intensywnie penetrują góry aby poznać ich roślinność. Liczne wyprawy w coraz trudniej dostępne rejony górskie zaowocowały bogatymi kolekcjami, gromadzonymi zarówno w ogrodach prywatnych jak i w ogrodach botanicznych. Sprowadzane rośliny wysadzano początkowo w doniczkach, szybko jednak zaczęto wytyczać i projektować specjalne dla nich miejsca, nazywane alpinariami lub ogrodami skalnymi. W drugiej połowie XIX wieku również we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym powstało istniejące do dzisiaj alpinarium. Za podstawowe kryterium ekspozycji zgromadzonych tu roślin przyjęto podział geograficzny. I tak na poszczególnych sztucznie uformowanych wzniesieniach zaprezentowano florę z różnych pasm górskich. Uwzględniono góry środkowej i południowej Europy, wschodniej Azji, Azji Mniejszej, Azji Środkowej, Kaukazu, obu Ameryk i Nowej Zelandii. Należy podkreślić, że atrakcyjność roślin górskich wynika z ich odmienności.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Specyficzne, ekstremalne warunki atmosferyczne i siedliskowe na większych wysokościach przyczyniły się do wykształcenia cech nie spotykanych u roślin nizinnych. Niski wzrost, kępowy lub szpalerowy sposób rozrastania się, duże kwiaty o intensywnych barwach, rozwijające się prawie jednocześnie, pokrycie powierzchni liści i pędów warstewką wosku czy gęstym kutnerem, żyworodność to cechy ułatwiające przetrwanie w górach. Rośliny te sprowadzone na niziny w większości zachowują swój niepowtarzalny, "górski" wygląd. Poprzez selekcję, krzyżowanie, sztucznie wywołane mutacje ogrodnicy wyprowadzili również wiele odmian uprawnych roślin skalnych, znacznie różniących się od roślin spotykanych w naturze. Modyfikując jakąś wybraną cechę lub cechy, np. wielkość i kolor kwiatu, spowodowano ich uwypuklenie, podkreślenie, zwielokrotnienie. Zarówno gatunki, jak i odmiany uprawne mają specyficzne wymagania. Znajomość podstawowych potrzeb roślin co do warunków klimatycznych i glebowych gwarantuje sukces w uprawie. Ważne jest też, aby ogród skalny był atrakcyjny przez cały rok. Uzyskuje się to przez odpowiedni dobór roślin, zarówno zawszezielonych, jak i sezonowych.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni We wrocławskim alpinarium już w lutym pojawiają się pierwsze kwiaty wrzośca krwistego - Erica carnea. Nieco później pokazują się przebiśniegi - Galanthus, śnieżyce - Leucoium. Żółtymi kobiercami zakwita rannik zimowy - Eranthis hyemalis, a chwilę póżniej fioletowieją całe łany szafranu spiskiego - Crocus scepusiensis. Ciepłe marcowo-kwietniowe słońce budzi do życia cebulice - Scilla, puszkinie - Puschkinia, szafirki - Muscari. Później, w maju, czerwcu, zaczyna się prawdziwy festiwal barw i zapachów prześcigających się w zakwitaniu roślin. Trwa to aż do późnej jesieni. Zimą zaś możemy podziwiać pięknie przebarwione liście bergenii - Bergenia, debika - Dryas, brązowe liście zarodnionośne onoklei - Onoclea czy pióropusznika - Matteuccia i cieszyć się żywicznymi zapachami kosodrzewiny - Pinus mugo i limby - Pinus cembra.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni We wrocławskim alpinarium znajduje się około 1500 gatunków i odmian uprawnych roślin skalnych. Jego osobliwością jest profil geologiczny. Powstał w 1856 roku, jego twórcą był paleobotanik prof. H.R. Göppert. Jest to zminiaturyzowany przekrój przez warstwy skalne z okolic Wałbrzycha. Około 200 milionów lat temu kulę ziemską porastały olbrzymie rośliny z grupy paprotników. Były to 30-metrowe lepidodendrony, sygilarie i kalamity, pojawiły się też pierwsze rośliny iglaste z rodzaju Walchia. Z roślin tych w wyniku skomplikowanych procesów chemicznych i fizycznych powstały współczesne złoża węgla kamiennego. Przebieg i układ warstw węgla zilustrowano na przekroju geologicznym. Pierwotny, równoległy układ został zaburzony w wyniku ruchów górotwórczych. Powstały pęknięcia, przesunięcia, wypiętrzenia, wykrzywienia, uskoki. Wszystkie wymienione formy tektoniczne uwzgledniono w profilu geologicznym. W profil wmurowano też odciski i odlewy fragmentów pni wyżej wymienionych sygilarii, lepidodendronów i kalamitów. Na placyku przed profilem prezentowane są skamieliny fragmentów pni pierwotnych drzew szpilkowych z rodzaju Walchia.

Za Krejea J., Jakabova A. 1982, Rośliny skalne, s. 8.

galeria zdjęć

Arboretum

Kurator działu: mgr inż. Wioletta Joanna Foremska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Arboretum to kolekcja drzew, krzewów i krzewinek. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa arbor, które oznacza drzewo. Arboretum może być wyodrębnioną częścią ogrodu botanicznego lub stanowić samodzielną, wyspecjalizowaną jednostkę. W arboretach, oprócz gatunków pochodzących z różnych rejonów świata, gromadzi oraz utrzymuje się nowe i historyczne odmiany ogrodnicze. Takie udokumentowane i oznaczone kolekcje, wraz z gatunkami rodzimymi, pełnią funkcje dydaktyczne. Zbiór drzew, krzewów i krzewinek zgromadzony w arboretum Ogrodu Botanicznego liczy ponad 3000 różnych gatunków i odmian. Gromadę nagozalążkowych (Pinophyta) reprezentuje 30 rodzajów, a gromadę okrytozalążkowych (Magnoliophyta) 308 rodzajów. Występują tu rośliny reprezentujące florę kaukaską, północnoamerykańską i wschod-nioazjatycką. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja roślin z rodziny wrzosowatych (Ericaceae) , obejmująca ponad 450 taksonów. Wśród nich największą część stanowi rodzaj różanecznik (Rhododendron) – ponad 300 taksonów oraz pieris (Pieris) – ponad 40 taksonów. Latem rozkwitają liczne hortensje (Hydrangea sp.) z rodziny Hydrangeaceae reprezentowane przez ponad 470 różnych gatunków i odmian.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Drzewa, krzewy, krzewinki to wieloletnie rośliny zdrewniałe. Drzewa wyróżniają się obecnością pnia i korony, należą do nich największe rośliny lądowe świata. Krzewy i krzewinki rozgałęziają się od nasady na wiele pędów – krzewinki osiągają małe rozmiary, często pokładają się lub przylegają do ziemi. Drzewa, krzewy i krzewinki reprezentują różne formy życiowe roślin opisane w klasyfikacji Raunkiera.

Na szczególną uwagę zasługuje skamieniały pień drzewa z rodzaju Walchia o wysokości 3,4 m, liczący około 270 mln lat oraz kopalne pnie pierwotnych drzew szpilkowych.Kolekcja Narodowa rodzaju Hedera
Rodzaj bluszcz (Hedera) występuje we wschodniej Azji, na Kau-kazie, w Europie i północnej Afryce. W Polsce w naturze znany jest tylko bluszcz pospolity (Hedera helix) i jest jedynym zdrewniałym zawsze zielonym pnączem naszej flory. Kolekcja obejmuje 17 gatunków z rodzaju Hedera oraz ich podgatunki, formy lub odmiany uprawne, stanowiące tu ponad 650 taksonów – utrzymywanych głównie w szklarniach ogrodowych. W uprawie gruntowej znajduje się ponad 40 taksonów.

Gruntowe rośliny ozdobne

Kurator działu: inż. arch. kraj. Miłosz Kurczakowski

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Dział gruntowych roślin ozdobnych, położony w zachodniej części Ogrodu, w pobliżu monumentalnych budowli Ostrowa Tumskiego: katedry i kościoła Św. Krzyża, został utworzony w latach 60. XX w. z myślą o propagowaniu dekoracyjnych roślin ogrodniczych. Kolekcje roślin ozdobnych obejmują odmiany uprawne powstałe w procesie udoskonalania roślin dzikich przez naturę i działalnością człowieka, który od wieków wyszukiwał w przyrodzie okazy najpiękniejsze, najdorodniejsze, o ciekawszych barwach.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni W ostatnim stuleciu nastąpił burzliwy rozwój hodowli roślin dzięki selekcji, krzyżowaniu, szczepieniu, kulturom in vitro, aż po manipulacje genetyczne. Wykorzystanie tych metod przyczyniło się do powstania i popularyzacji tysięcy nowych odmian drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich i jednorocznych. W tej części Ogrodu uprawiamy odmiany o ciekawym pokroju, zróżnicowanej kolorystyce i kształcie liści, dużej różnorodności barw i form kwiatów. Wśród drzew i krzewów przyciągają uwagę regularnie kuliste korony klonu pospolitego – Acer platanoides 'Globosum', smukłe pokroje jałowca wirginijskiego – Juniperus virginiana 'Blue Arrow', a w niedalekim sąsiedztwie zwisająca forma egzotycznego perełkowca japonskiego – Sophora japonica 'Pendula'. Ciekawie prezentują się też różnorodnie strzyżone krzewy złocistej odmiany cisa pospolitego – Taxus baccata 'Aurea Decora', stożkowe formy zawsze zielonych ostrokrzewów – Ilex, bukszpanów – Buxus i prowadzone w formie walców pnące odmiany trzmieliny Fortune'a – Euonymus fortunei, m.in. 'Silver Queen', sadzone razem z wielkokwiatowymi odmianami powojników – Clematis. Wczesną wiosną zachwycają barwami kwitnące kolekcje pierisów – Pieris, magnolii – Magnolia, różaneczników i azalii – Rhododendron. Ciekawe kolorystycznie kobierce tworzą rozesłane odmiany roślin iglastych wraz z niskimi bylinami.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Różnorodność barw prezentują drzewa i krzewy o ciemnoczerwonych liściach: Acer platanoides 'Artopurpureum', Physocarpus opulifolius 'Diabolo'; o liściach złotych: Ligustrum ovalifolium 'Aureum', Buxus sempervirens 'Aureo-pendula', i srebrzystych: Picea pungens f. glauca, Abies procera 'Glauca'. Interesujące są też odmiany o liściach dwubarwnych: Aralia elata 'Variegata' czy Pieris japonica 'Variegata'. Ze względu na niewielką powierzchnię działu (ok. 2 ha) preferujemy sadzenie odmian karłowatych, wolno rosnących, np. Abies balsamea 'Nana', Buxus microphylla 'Morris Midget'. Od wczesnej wiosny odwiedzający Ogród mogą też podziwiać kolejno zakwitające byliny, np. różnobarwną, liczącą 30 odmian kolekcję hiacyntów – Hyacinthus, narcyzów – Narcissus, 80 odmian, kosaćców – Iris, 250, i piwonii – Paeonia, 120. Latem zakwita 200 odmian liliowców – Hemerocallis, w tym 80 polskiej hodowli. Wśród nich znajdziemy nowości, odmiany wykreowane w latach 90., ale też dużo starsze. Latem kwitną także kolekcje tawułek – Astilbe, pacioreczników – Canna, dalii – Dahlia, a jesienią złocieni – Chrysanthemum i astrów – Aster. Na rabatach bylinowych rośnie też 80 odmian funkii – Hosta, których główną atrakcję stanowią zróżnicowane pod względem barwy i rysunku liście. Mniejsze liczebnie są kolekcje bergenii –Bergenia, barwinków –Vinca, bodziszków – Geranium i żurawek – Heuchera. Prezentujemy też pojedyncze okazałe byliny, takie jak: trawa pampasowa – Cortaderia selloana, pustynnik olbrzymi – Eremurus robustus, eukomis dwubarwna – Eucomis bicolor. W okresie letnim przyciąga uwagę inna potężna bylina, pochodząca z Ameryki Płd. gunnera (parzeplin) brazylijska – Gunnera manicata, której kolczaste, metrowej średnicy liście przyciągają uwagę zwiedzających. Dbając o utrzymanie atrakcyjności działu, corocznie zmieniamy aranżacje kwiatowe, sadząc wiele ciekawych odmian roślin jednorocznych: begonie – Begonia, aksamitki – Tagetes, szałwie – Salvia, lobelie –Lobelia itp., w tym także nowości światowych firm nasiennych. W tych aranżacjach wykorzystujemy też krzewy i byliny nie zimujące w naszych warunkach – fuksje – Fuchsia, lantany – Lantana, złocienie – Chrysanthemum i in. Odwiedzając ten dział możemy nie tylko podziwiać niepowtarzalne piękno roślin ale też poznać je bliżej (etykiety, plansze edukacyjne). Możemy też odpocząć od zgiełku miasta słuchając szumu fontann lub niedzielnych koncertów muzyki dawnej i współczesnej.


Systematyka

Kurator działu:

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Rośliny w układzie systematycznym przedstawiono na powierzchni ok. 2 ha, w centralnej części wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Zgromadzono tu rośliny zielne oraz drzewa, krzewy i krzewinki mogące się rozwijać i zimować w naszych warunkach klimatycznych. Przedstawiono je w układzie odzwierciedlającym ich naturalne pokrewieństwo, zgodnie z systemem Adolfa Englera (1844-1930). Ten wybitny systematyk i fitogeograf pełnił funkcje dyrektora Ogrodu w latach 1884-1889, w tym też czasie zreorganizował dział systematyki roślin. Jego system klasyfikacji roślin jest systemem naturalnym, ewolucyjnym i polifiletycznym. System ten odegrał dużą rolę w dziejach botaniki i do dziś używany jest w dziele "Flora Europaea" i w porządkowaniu wielu zielników.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni W naszym Ogrodzie system A. Englera aktualizowany jest zgodnie z osiągnięciami współczesnej systematyki roślin. Pośrodku tego działu znajduje się popiersie słynnego botanika szwedzkiego Karola Linneusza (Linné, 1707-1778), który położył wielkie zasługi na polu systematyki roślin i zwierząt. Rośliny nago- i okrytozalążkowe reprezentowane są przez 67 rzędów i 146 rodzin. Zapoznanie się z działem ułatwia trasa przeprowadzona przez jego obie części, oznakowana strzałkami, tabliczkami z numeracją rzędów i tablicami formatu A-4, przedstawiającymi charakterystykę poszczególnych rodzin. Ponadto każda roślina opatrzona jest etykietą zawierającą nazwę łacińską i polską, występowanie geograficzne oraz odpowiedni piktogram obrazujący właściwości roślin.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Z grupy roślin nagozalążkowych na uwagę zasługuje m.in. rosnący tu endemit, relikt mezozoiku miłorząb japoński - Gingko biloba (okazy zarówno męskie, jak i żeńskie, corocznie wydające dużą liczbę zdolnych do kiełkowania nasion). W tej grupie roślin wyróżniają się rzadko spotykane w naszej strefie klimatycznej cypryśnik błotny - Taxodium distichum, szydlica japońska - Cryptomeria japonica, sośnica japońska - Sciadopitys verticillata,kuningamia chińska - Cunninghamia lanceolata, podokarp śnieżny - Podocarpus nivalis, cedr libański - Cedrus libani, mamutowiec olbrzymi - Sequoiadendron giganteum, metasekwoja chińska - Metasequoia glyptostroboides, araukaria chilijska - Araucaria araucana.Z roślin okrytozalążkowych godne uwagi są tulipanowiec amerykanski - Liriodendron tulipifera, dawidia chińska - Davidia involucrata var. vilmoriniana, Nothofagus antarctica var. uliginosa, okaz męski grujecznika japońskiego - Cercidiphyllum japonicum, klon Diecka - Acer × dieckii, strączyn żółty - Cladrastis lutea, żółtnica pomarańczowa - Maclura pomifera, Cudrania tricuspidata, Vitex agnus-castus, szczęślin trójdzielny - Clerodendrum trichotomum (C. bungei) i × Sycoparrotia semidecandra, mieszaniec międzyrodzajowy kwitnący co roku.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Ze względu na specyficzny mikroklimat Wrocławia, sprzyjający aklimatyzacji roślin wrażliwych na mróz, pochodzących z różnych stref klimatycznych, uprawiane są w gruncie ciekawe rośliny, które nie wytrzymują zim w Polsce Centralnej i Wschodniej. Należą do nich poncyria trójlistkowa - Poncirus trifoliata, dęby - Quercus ilex i Q. lusitanica, figa jadalna - Ficus carica, jaśmin nagokwiatowy - Jasminum nudiflorum. W celu wyraźniejszego pokazania różnorodności roślin i zwiększenia atrakcyjności kwater, kolekcja roślin gruntowych jest wzbogacana o rośliny szklarniowe, wystawiane na okres letni do gruntu, a więc mirt zwyczajny - Myrtus communis, wawrzyn szlachetny - Laurus nobilis, granat właściwy - Punica granatum, eukaliptus gałkowy - Eucalyptus globulus, zgrabka awikłowa - Cyphomandra betacea, ołownik - Plumbago auriculata, rozmaryn - Rosmarinus officinalis itp. W okresie letnim wysadzane są też rośliny jednoroczne. Dział systematyki służy szeroko pojętej dydaktyce. Oprócz kształcenia uczniów i studentów poprzez rozwijanie procesu poznawczego, wzbudza swoją atrakcyjnością zainteresowanie zwiedzających o każdej porze roku.


Rośliny szklarniowe

Kurator działu: mgr inż. Karolina Sokołowska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Sukulenty
Kolekcja sukulentów we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym obejmuje ok. 650 gatunków z rodziny Cactaceae i ok. 700 gatunków innych sukulentów. Rośliny te pochodzą z najsuchszych siedlisk, pustyń, półpustyń oraz obszarów górskich leżących w strefie tropikalnej. Cechą charakterystyczną tej grupy roślin jest zdolność do magazynowania wody w organach zawierających tkankę wodną zwaną miękiszem wodnym. To ewolucyjne przystosowanie sprawia, że rośliny mogą przetrwać bardzo długie okresy suszy. Nazwa „sukulenty” pochodzi od łacińskiego słowa succulentus, czyli soczysty. Dzielą się one ze względu na organ magazynujący wodę na: łodygowe (do tej grupy należą przede wszystkim kaktusy i wilczomlecze), liściowe (agawy, aloesy, grubosze) oraz korzeniowe (przedstawiciele rodzin dyniowatych i trojeściowatych). Sukulenty są kserofitami (suchorostami), mają ograniczoną transpirację, a ich system korzeniowy jest słabo rozwinięty i stosunkowo płytki.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Rośliny te są szczególnie ciekawe ze względu na swoje przystosowania. Ich wygląd jest odzwierciedleniem warunków, w jakich występują w stanie naturalnym. Wśród wilczomleczy zaobserwować można zjawisko konwergencji (łac. convergere – upodabniać się), które polega na tym, że niektórzy przedstawiciele tego rodzaju do złudzenia przypominają rośliny z rodziny kaktusowatych (Cacataceae). Z biologicznego punktu widzenia oznacza to, że w odlegle spokrewnionych grupach organizmów wykształciły się morfologicznie i funkcjonalnie podobne (czyli analogiczne) cechy. Innym bardzo interesującym zjawiskiem, które można zaobserwować podczas zwiedzania szklarni, jest zjawisko mimikry, powszechnie występujące u przedstawicieli rodziny przypołudnikowatych (Aizoaceae), a mianowicie u rodzaju Lithops i kilku pokrewnych. Litopsy, zwane powszechnie „żywymi kamieniami”, zawdzięczają swoje miano upodobnieniu się do kamienistego podłoża, na którym występują w naturalnym środowisku. Niektóre z sukulentów można podziwiać poza wnętrzem szklarni, gdzie możliwe jest sterowanie warunkami siedliskowymi. Na kwaterze znajdującej się przed wejściem do kaktusiarni zaprezentowane są gatunki kaktusów mrozoodpornych. Posadzone tu opuncje (Opuntia) świetnie znoszą nasze warunki klimatyczne i nie ma konieczności przenoszenia ich na zimę do pomieszczeń.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Rośliny tropikalne
Rośliny egzotyczne, pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych, gromadzone są pod dachami szklarni. We wrocławskim Ogrodzie Botanicznym można je podziwiać w trzech szklarniach, z których każda prezentuje inną grupę roślin. Są to: Kolekcja Narodowa Rodziny Bromeliaceae, rośliny „dna lasu tropikalnego” oraz rośliny uprawiane metodą hydroponiczną, eksponowane w największej z naszych szklarni. W kolekcji roślin tropikalnych zgromadzonych jest ok. 1200 taksonów. Podstawą tego zbioru są rośliny z rodziny ananasowatych (Bromeliaceae) – ok. 400 taksonów. Dominuje rodzaj oplątwa (Tillandsia), który nie wymaga zbyt wiele przestrzeni. Oplątwy to w przeważającej większości niewielkie epifity lub epility, które nie potrzebują do rozwoju gleby. Mają bardzo zredukowane korzenie, ponieważ nie pełnią one funkcji odżywczej. Zazwyczaj służą jedynie do przytwierdzenia rośliny do podłoża (w tym wypadku jest to kora drzew, skały, a nawet druty telegraficzne). Wodę wraz ze składnikami pokarmowymi oplątwy pobierają bezpośrednio z powietrza przez komórki liści. Rodzina ananasowatych obejmuje rośliny jednoliścienne, które w naturze występują w obu Amerykach, jeden tylko gatunek pochodzi z Afryki. Siedliska mają bardzo zróżnicowane, poczynając od lasów tropikalnych, a kończąc na ubogich w wodę terenach półpustynnych czy też wysokich górach. Jednym z przystosowań charakterystycznych dla tej grupy roślin jest tworzenie z rozszerzonych nasad liści tak zwanych cystern gromadzących wodę. 

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Na szczególną uwagę zasługuje szklarnia stanowiąca trzecią część Panoramy Natury. Rośliny uprawiane są tutaj metodą hydroponiczną. Betonowe baseny, nakryte siatką i warstwą próchnicznego podłoża, zawierają w odpowiednich proporcjach pożywkę wodną i powietrze. Metoda ta jest jedną ze specjalności naszego Ogrodu. Prace nad jej modyfikacją i wdrożeniem rozpoczęła już w latach 50. XX w. była dyrektor Ogrodu – doc. dr Zofia Gumińska. W obecnych czasach bezglebowa uprawa roślin nie stanowi już takiego novum, jest powszechnie stosowana, zwłaszcza przy produkcji warzyw uprawianych w szklarniach. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż rośliny tak uprawiane mają optymalne dla wzrostu warunki, osiągają większe rozmiary i dają wyższy plon niż te uprawiane metodami tradycyjnymi. Dzięki rezygnacji ze standardowego podłoża można wyeliminować czynniki chorobotwórcze znajdujące się w glebie. Do takiej uprawy szczególnie nadają się rośliny z rodziny obrazkowatych (Araceae). W szklarniach podziwiać można również: filodendrony (Philodendron), difenbachie (Dieffenbachia), aglaonemy (Aglaonema), alokazje (Alocasia), anturia (Anthurium), monstery (Monstera), zroślichy (Syngonium), żółtosocze (Xanthosoma), męczennice (Passiflora), kordyliny (Cordyline), draceny (Dracaena), ketmie (Hibiscus) i figowce (Ficus), a także znaczącą kolekcję paproci i sagowców. Część roślin szklarniowych stanowią gatunki o zdecydowanie mniejszych wymaganiach co do temperatury i wilgotności powietrza, pochodzące ze strefy subtropikalnej. Rośliny te w większości wystawione są od wiosny do jesieni w donicach na terenie Ogrodu. Jest ich ok. 90 taksonów.  Okazy zgromadzone w naszej kolekcji wykazują wiele cech, które są wyrazem przystosowania do warunków klimatycznych, w jakich rośliny występują w naturze. Warto więc przyjrzeć się im bliżej, by zgłębić wciąż jeszcze nie do końca poznany świat.


Dydaktyka i morfologia roślin

Kurator działu: mgr inż. Jolanta Kochanowska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Liczne i różnorodne kolekcje Ogrodu Botanicznego, zarówno gruntowe jak i szklarniowe, świadczą o ogromnym bogactwie i zróżnicowaniu świata roślin. Chcąc zwrócić szczególną uwagę na wiele ciekawych cech morfologicznych, przystosowawczych i użytkowych licznych roślin stworzono na terenie Ogrodu specjalną ekspozycję z takim doborem gatunków, które ilustrują m.in. wybrane zagadnienia z zakresu biologii i morfologii, ekologii i geografii roślin. Poznać tu można budowę kwiatów i sposoby ich zapylania, typy owoców i sposoby rozsiewania nasion, różne typy kwiatostanów, pędów, liści, korzeni oraz formy życiowe roślin.

Niewielki fragment lasu liściastego wraz z pasem zarośli okrajkowych, które w naturze pełnią rolę otuliny, oraz rośliny suchorostowe, to przykłady różnych formacji roślinnych spotykanych na kuli ziemskiej. Fragment lasu liściastego daje ogólny obraz struktury i różnorodności lasu jako ekosystemu, gdzie głównym komponentem są drzewa, a którego typ uwarunkowany jest w naturze rodzajem podłoża, klimatem, zasięgiem drzew. Natomiast w runie, zazwyczaj bogatym w lasach liściastych, skupiają się rośliny zielne, byliny, jednoroczne, z których wiele masowo zakwita wczesną wiosną. Pas zarośli okrajkowych tworzą głównie krzewy, występujące na obrzeżach kompleksów leśnych.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Przedstawiono też kilkadziesiąt gatunków objętych w Polsce ochroną prawną. Nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym, będące wynikiem nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, powodują zagrożenie dla wielu roślin. Obowiązkiem każdego współczesnego ogrodu botanicznego jest zachowanie w swoich kolekcjach gatunków chronionych i zagrożonych oraz propagowanie wiedzy o nich. Prezentowane są również uprawy zachowawcze gatunków zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, która jest listą roślin wymarłych w XIX i XX wieku oraz zagrożonych wyginięciem. W takiej uprawie na terenie wrocławskiego Ogrodu znajduje się 29 gatunków. Materiał do uprawy pozyskano z populacji polskich, z naturalnych stanowisk. Ponadto pokazana jest kolekcja kilkudziesięciu drzew, krzewów i bylin w odmianach, których autorami są hodowcy polscy. Rośliny o cennych wartościach użytkowych zgromadzono w „kolekcjach ziołowych”. Rośliny zielarskie od stuleci związane są z dziejami ludzi. Przez wieki narastały wokół nich określone tradycje, legendy i obyczaje, a jako że „w każdym marnym ziółeczku jakiś dar ukryty”, korzystano z ich rozlicznych właściwości użytkowych: leczniczych, barwierskich, miododajnych czy przyprawowych. Z czasem wiele roślin, tak nierozerwalnie związanych z codziennym życiem, przeniknęło jako wzorce do sztuki. Początkowo świat roślin był inspiracją dla szeroko pojętej sztuki ludowej, później motywy roślinne trafiły do literatury, malarstwa, rzeźby i architektury różnych epok. Właściwe korzystanie z wyżej przedstawionych kolekcji ułatwiają liczne tablice informacyjne, które w sposób zwięzły i przejrzysty wprowadzają w dany temat, tabliczki z nazwami roślin identyfikują poszczególne gatunki, a system piktogramów dodatkowo określa cechy użytkowe lub inne właściwości niektórych roślin. Przedstawienie roślin w tak różnych i licznych aspektach stwarza ogromne możliwości szeroko pojętej dydaktyce, dlatego też ta ekspozycja od wielu już lat służy uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom biologii oraz wszystkim miłośnikom roślin, tak licznie odwiedzającym Ogród Botaniczny.


Rośliny pnące

Kurator działu: mgr inż. Jolanta Kochanowska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Ogród Botaniczny zachwyca różnorodnością form prezentowanych roślin. Na całym terenie możemy podziwiać też bardzo charakterystyczne rośliny pnące. Ich szczególny charakter stał się inspiracją do założenia w 1998 r. nowej ekspozycji w obrębie działu edukacji przyrodniczej, w południowo-wschodniej części Ogrodu. Pnącza prezentowane są na powierzchni 0,8 ha, z wykorzystaniem podpór naturalnych - drzew liściastych, drzew iglastych, krzewów, oraz podpór sztucznych. Pod pnącza delikatne i średnio silnie rosnące skonstruowano i rozstawiono kilkadziesiąt metalowych podpór, także ich układ przestrzenny pozwala z wielu miejsc objąć wzrokiem całość ekspozycji. Aby ułatwić roślinom wspinanie się, gładkie części konstrukcji opleciono sznurem oraz wykonano pomosty z siatek metalowych i syntetycznych, łańcuchów, pajęczyn i warkoczy sznurowych. Część pnączy, ze względu na sposób wspinania się, wykorzystuje jako podporę mur ceglany. Bardzo mała liczba drzew oraz bliskość litego ogrodzenia zmusiły do wyraźnego podziału roślin na światło- i cieniolubne. Pnącza preferuj1ce średnie nasłonecznienie musiały przystosować się do istniejących warunków. Rośliny spokrewnione posadzono obok siebie.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Prezentowany zbiór liczy obecnie 240 gatunków i odmian roślin pnących i jest największy w kraju. Znacząca część pnączy rośnie w gruncie, wśród nich znajdują się rośliny zawsze zielone: trzmielina pnąca - Euonymus fortunei 'Coloratus', suchodrzew Giralda - Lonicera giraldii Rehder, gatunki i odmiany poziomki - Fragaria. Kilkanaście gatunków roślin wysadzonych jest w donicach i na zimę przenoszone do szklarni, m. in.: męczennica błekitna - Passiflora caerulea L., kokornak zimozielony - Aristolochia sempervirens L., anredera sercolistna - Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, Araujia sericifera Brot. - obficie kwitnąca, intensywnie pachnąca i okazale owocująca. Każdego roku prezentowane rośliny wieloletnie uzupełniane są jednorocznymi, takimi jak np.: gatunki odmiany azaryny - Maurandya, serconasiennica - Cardiospermum halicacabum L., kolczurka klapowana - Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, kobea (sepota) pnąca - Cobaea scandens Cav., dymnica pospolita - Fumaria officinalis L., tunbergia oskrzydlona - Thunbergia alata Bojer ex Sims, nasturcja kanaryjska - Tropaeolum peregrinum L. Najliczniej reprezentowany jest rodzaj powojnik - Clematis. Zgromadzono tu czyste gatunki, m.in.: powojnik chirisanenski* - Clematis chiisanensis Nakai, p. wąsaty* - C. cirrhosa L., p. isfahanski - C. ispahanica Boiss., p. Rehdera - C. rehderiana Craib; odmiany uprawne z wielu grup, m.in.: Clematis 'Rogouchi', 'Princess Diana', 'Piilu', 'Moonlight', 'Lagoon', 'Arctic Queen'; tak?e odmiany wyhodowane przez polskich hodowców, m.in.: 'Błękitny Anioł', 'Gen. Sikorski', 'Jan Paweł', 'Kacper', 'Niobe'. Niektóre z polskich odmian zdobyły medale na prestiżowych światowych wystawach. Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie rozmaitych sposobów wspinania się pnączy oraz wykorzystania różnego rodzaju podpór; a także ciągłe wzbogacanie zbioru o nowe taksony, zwłaszcza te rzadziej spotykane i trudne w uprawie, takie jak: akebia pieciolistkowa - Akebia quinata (Houtt.) Decne., winnik sercowaty - Ampelopsis cordata Michx., dławisz szerokolistny - Celastrus hypoleucus (Oliv.) Warb. ex Loes., wiciokrzew etruski - Lonicera etrusca Santi, Paederia scandens (Lourr.) Merr., Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, róża cienkopędowa* - Rosa filipes Rehder et E.H. Wilson, Sinofranchetia chinensis (Franch.) Hemsl., skromnio ostry* - Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder et E.H. Wilson, stefania japońska* - Stephania japonica (Thunb.) Miers. Rośliny pnące budzą zainteresowanie zwiedzających, mają coraz większe grono miłośników oraz pełnią funkcje dydaktyczną, głównie wśród młodzieży uczącej się. Splątane pędy stanowią doskonałe schronienie dla ptaków i drobnej zwierzyny parkowej.


Rośliny wodne i błotne

Kurator działu: mgr inż. Krzysztof Reczek.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Rośliny wodne i błotne wymagają specyficznych warunków uprawowych, których na ogół brak jest w wielkomiejskich ogrodach botanicznych. Są grupą roślin najsłabiej reprezentowaną w ich kolekcjach. Wrocławski Ogród Botaniczny jest jednym z najbardziej znanych z takiej kolekcji. Na jego otwartej przestrzeni znajduje sie eutroficzny staw (pozostałość jednego z ramion Odry) o charakterze zbliżonym do naturalnego. Na brzegach rosną rośliny szuwarowe: pałki, kosaćce, tatarak. Duże wrażenie sprawia osiągająca do 5 m wysokości trzcina - Phragmites australis var. pseudodonax.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni W centralnej części stawu jego brzegi spięte są stylowym drewnianym mostkiem. Nieco dalej zbudowana jest kładka. Wiosną żółto zakwitają kaczyńce, a wśród biało-brunatnych kłosów turzyc niebieskim kolorem wabią owady drobne kwiaty niezapominajek. Na przełomie wiosny i lata znaleźć tu można biało kwitnącą czermień błotną - Calla palustris oraz żółto kwitnące tojeście - Lysimachia . Stąd najlepiej widać gniazdujące na wyspach kaczki. Wiele radości, nie tylko dzieciom, dostarcza obserwacja młodych kaczątek oraz złotych jazi zwanych orfami, tołpyg i amurów. W części ozdobnej ogrodu, otoczony rabatami z bogatą kolekcją liliowców, tulipanów i kosaćców, znajduje się staw ozdobny. Na pierwszy plan wybija się tu licząca ponad 100 odmian, największa w Polsce kolekcja zimujących w naszym klimacie, barwnie kwitnących odmian grzybieni - Nymphaea. Grzybienie kwitną tu od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni różnymi odcieniami bieli, różu, żółci i czerwieni. Wśród nich niewątpliwą atrakcją są nowe odmiany amerykańskie o wyniesionych ponad powierzchnie wody kwiatach. Całość urozmaicają strzałki - Sagittaria sagittifolia i S. japonica , oraz odmiany uprawne popularnych roślin błotnych, a w szczególności biało paskowane oczerety, pstrolistna pałka wodna i tatarak, białe i pełnokwiatowe kaczyńce. Obok basenu rośnie nieomal 3-metrowy, podobny do olbrzymiego rabarbaru parzeplin brazylijski -

Gunnera manicata . Jego liście dorastają u nas do 2 m średnicy, a potężne kolby kwiatostanowe do 1 m długości. W przyległych do dużego basenu dwóch niewielkich, płytkich basenach prezentowane są inne, rzadsze rośliny błotne oraz ich odmiany uprawne. Na torfowisku przyległym do stawu ozdobnego, w małych pojemnikach przykrytych siatką można zaobserwować pływacze (utricularie) oraz bardzo rzadko występującą u nas w kraju Aldrovandę vesiculosę . Jest to roślina drapieżna odżywiająca się drobnymi organizmami wodnymi jak larwy komarów a nawet najdrobniejszym narybkiem. Jest wpisana do Polskiej czerwonej księgi roślin.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Atrakcją wrocławskiego Ogrodu jest jedna z największych na świecie (licząca ponad 250 taksonów) kolekcja subtropikalnych i tropikalnych roślin wodnych i błotnych, polecanych w literaturze do uprawy akwariowej. Do działu akwariów wchodzi się przez Panoramę Natury. Rośliny akwariowe prezentowane są, zgodnie z ich występowaniem geograficznym, w 29 dużych, 1200-litrowych (200 × 80 × 70 cm) akwariach. Wnętrza akwariów udekorowano korzeniami i skałami, przez co nabierają naturalnego wyglądu. W malowniczych grupach są tu wysadzone rośliny reprezentujące nieznane w naszej florze rodzaje, jak aponogeton , echinodorus , hygrophila , ludwigia i wiele innych. Na specjalną uwagę zasługują dwie kolekcje narodowe: rośliny z rodzaju echinodorus oraz anubias uprawiane w akwariach oraz w szklarni w formie emersyjnej (rośliny wyrastające z wody). Nazwy roślin na akwariach i przyporządkowane im numery wewnątrz zbiorników przy poszczególnych taksonach ułatwiają ich identyfikację. Dopiero tutaj możemy poznać piękno roślin podwodnych i ich różnorodność morfologiczną (zmienność kształtów i barw liści). Dodatkowym elementem podnoszącym atrakcyjność akwariów, a zachwycającym szczególnie dzieci, są ryby występujące w tych samych siedliskach, co poszczególne gatunki roślin. Nowością są dwa akwaria wystawowe (nr. 1 i nr 29) wykonane w stylu amano, którego twórcą był Takashi Amano, największy na świecie japoński akwarysta, żyjący w latach 1954-2015. Mieszkańcami jednego z tych akwariów są piranie czerwone, które trafiły do nas z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.


Panorama Natury

Kurator działu: mgr inż. Jolanta Kochanowska.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Dzięki żmudnym i wytrwałym wysiłkom Dyrektora naszego Ogrodu dra hab. prof. Tomasza Nowaka i jego współpracowników mgr Jolanty Kochanowskiej i Andrzeja Małowieckiego urządzono stałą wystawę Panorama Natury, której uroczyste otwarcie nastąpiło 21 października 1996 roku.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Aby ułatwić zwiedzającym przyswojenie trudnej chronologii geologicznej, umieszczono na posadzce nazwy wszystkich er oraz okresów wchodzących w ich skład. Każdy z nich oznaczony jest innym kolorem. Przy wejściu do sali wita nas przekrój poprzeczny pnia trzystuletniego debu szypułkowego, na którym zaznaczono strzałkami ważne daty z historii biologii. Dalej, na ścianie, wisi tablica granitowa z nazwiskami 13 dotychczasowych dyrektorów Ogrodu. Wieńczy ją sentencja łacińska "Dic, Duc, Fac, Fer!" - mów (prawdę), sprawuj urząd (sumiennie), spełniaj (swoje obowiązki), znoś (co los zsyła). Jest to niejako maksyma, którą powinni kierować się wszyscy zajmujący to stanowisko. Lewa strona wystawy to ekspozycja skał i minerałów Dolnego Śląska. Przegląd rozpoczynają metamorfity z pięknym okazem jaspisu, magnezytem, agatem, serpentynitami i marmurami ze Stronia Śląskiego i Sławniowic. Nieco dalej prezentują się granitoidy (ogólna nazwa kwaśnych magmowych skał głębinowych).

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Omawiany dział zamykają piaskowce (skały osadowe złożone głównie z kwarcu) Podobnie jak poprzednio, pokazano tu zarówno materiał wydobyty bezpośrednio z kamieniołomów, jak i oszlifowane płyty, unaoczniające wielką wartość dekoracyjną surowca. Głównym elementem prawej strony wystawy jest panoramiczny obraz o rozmiarach 36 x 2 m, dzieło znanego wrocławskiego artysty malarza Janusza Merkla, oparte na koncepcji dyrektora Ogrodu. W realistyczny sposób przedstawia rozwój życia na Ziemi od kambru do czwartorzędu. Eksponowane opodal skamieniałości są rozlokowane zgodnie z porządkiem chronologicznym i świetnie z nim zsynchronizowane. Większość z nich stanowi własność Ogrodu, inne są darami lub depozytami instytucji państwowych, bądź pochodzą ze zbiorów prywatnych. Pochód skamieniałych organizmów i ich odcisków rozpoczynają trylobity, dalej "płyną" ortocerasy i "drzemią" goniatyty. Na szczególną uwagę zasługuje bogaty zestaw kopalnych roślin karbońskich z widłakami, skrzypami i paprociami nasiennymi na czele.

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Duże zainteresowanie budzi odlew tropów gadów permskich, odciski małży, ramienionogów, liści bennetytów, amonity, przekroje szyszek araukarii i jajo dinozaura przywiezione z Chin. Z innych okazów należy wymienić skamieniałą rybę, fragmenty wewnętrznych szkieletów belemnitów oraz pień sosny, na których pokazano proces tworzenia sie bursztynu, odciski kraba i kopalne szyszki sosny. W końcowej części wystawy rzuca się w oczy wielki liść palmy sabalowej, "skamieniały las", elementy szkieletu wieloryba, cios mamuta, czaszka nosorożca włochatego, wreszcie narzędzia bazaltowe tzw. pięściaki, typowe dla kultury dolnego paleolitu. Wartościowym uzupełnieniem tej wspaniałej ekspozycji jest 25?minutowy, odtwarzany z taśmy komentarz, który umożliwia zwiedzającym łatwiejsze zrozumienie wielu szczegółów związanych z etapami życia na naszej planecie. Ponadto dzięki efektom specjalnym, takim jak wybuchy wulkanów, szum wody, ciężkie stąpanie po ziemi, ryki gadów i słoni, przenosimy się myślami do tych odległych epok, które tak wyraziście przedstawiono na obrazie. Skłania to nas do kontemplacji i uwrażliwia na problemy ochrony środowiska.

POWRÓT DO MENU