Dyrektorzy ogrodu Botanicznego

zdjęcia byłych dyrektorów ogrodu botanicznego

    Dyrektorzy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego od 1945 roku:

  • Stefan Macko (1889-1967), prof. dr hab., palinolog, ekolog i geograf roślin, pierwszy powojenny kierownik Ogrodu Botanicznego w latach 1947-1957.
  • Zofia Gumińska1917-2006), dr hab., fizjolog roślin, pionierka upraw hydroponicznych w Polsce, od 1948 roku odbudowywała Ogród Botaniczny ze zniszczeń wojennych, a funkcję jego kierownika pełniła w latach 1958-1972.
  • Krystyna Kukułczanka (ur. 1925), prof. dr hab., fizjolog roślin, twórczyni Pracowni Kultur Tkankowych, kierownik Ogrodu Botanicznego w latach 1972-1980.
  • Mieczysław Tokarski (1926-1989), dr, systematyk roślin, pełnił obowiązki kierownika Ogrodu Botanicznego w latach 1980-1981.
  • Tomasz Nowak (ur. 1949), dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, fizjolog roślin, dendrolog, działacz społeczny, kierownik Ogrodu Botanicznego od roku 1981, dyrektor w latach 1984-2016.
  • Ryszard Kamiński (ur. 1952), dr, ekolog, hydrobotanik, pełnił obowiązki dyrektora Ogrodu Botanicznego w latach 2013, 2016-2017.
  • Krystyna Kromer (ur. 1950), prof. dr hab., fizjolog roślin, specjalista w zakresie kultur tkankowych, pełniła obowiązki Dyrektora Ogrodu w 2014/2015 r.
  • Zygmunt Kącki, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Ogrodu Botanicznego od 2017 roku.