Heinrich Friedrich Link

Heinrich Friedrich Link Heinrich Friedrich Link (2 II 1767 - 1 I 1851), wszechstronny botanik, anatom, fizjolog i systematyk roślin, prof. zwyczajny botaniki, powołany z Rostoku w 1811 r., założyciel i dyrektor Ogrodu Botanicznego w latach 1811-1815. Urodził się w Hildesheim w rodzinie kaznodziei. W latach 1786-1789 studiował w Getyndze medycynę i nauki przyrodnicze. W 1792 r. został profesorem historii naturalnej i chemii na Uniwersytecie w Rostoku. Pięć lat później odbył w towarzystwie hrabiego J.C. von Hoffmannsegga podróż badawczą po Portugalii. Po powrocie nadal pracował naukowo na polu fizyki i chemii oraz anatomii i systematyki roślin, prowadził też gabinet historii naturalnej. Dwukrotnie piastował godność rektora Uniwersytetu w Rostoku. Jesienią 1811 r. został powołany na stanowisko profesora botaniki i chemii w nowo powstałym Uniwersytecie Wrocławskim. Równocześnie wraz z prof. F. Heyde objął dyrekcję uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Nie przebywał tu jednak długo, bo już w 1815 r. otrzymał powołanie na Wydział Medyczny Uniwersytetu w Berlinie. Spędził tam resztę życia, kierując katedrą botaniki i Ogrodem Botanicznym. Był też m.in. aktywnym członkiem Akademii Nauk, Gesellschaft naturforschenden Freunde, dyrektorem królewskiego herbarium i kolekcji roślin leczniczych. Zainteresowania naukowe Linka były niezwykle rozległe. Jego wczesne prace dotyczyły geologii, fizyki i chemii oraz zoologii. Później zajął się morfologią i anatomią roślin, a także zaproponował własny system świata roślin. Pozostawił również kilka dzieł z zakresu filozofii przyrody i historii kultury.

Ważniejsze publikacje: Ueber Naturphilosophie (1806), Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen (1807), Elementa philosophiae botanicae (1824, 1837), Hortus regius botanicus berolinensis (1827-1833), Anatomia plantarum (1843-1847).POWRÓT DO MENU