Ferdinand Albin Pax

Ferdinand Albin Pax Ferdinand Albin Pax (26 VII 1858-1 III 1942), systematyk i geograf roślin, badacz flory Śląska i Karpat. Profesor UWr od 1893 r., rektor w r. akad. 1913/14. Dyrektor Ogrodu Botanicznego w latach 1893-1926. Urodził się w Dvur Králové w Czechach, dzieciństwo spędził w miejscowooci Žacleo u stóp Karkonoszy. Po ukończeniu gimnazjum w Kamiennej Górze studiował na Uniwersytecie Wrocławskim nauki przyrodnicze, głównie botanikę. Uzyskawszy w 1882 r. promocję doktorską przeniósł się do Kilonii, gdzie został nauczycielem, a potem asystentem Ogrodu Botanicznego. Po dwóch latach otrzymał równorzędną posadę we Wrocławiu. W 1889 r. wyjechał wraz z A. Englerem do Berlina i pracował jako kustosz Ogrodu i Muzeum Botanicznego. W 1893 r. objął katedrę botaniki i dyrekcję Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Na tym stanowisku pozostawał przez 33 lata, a pracę naukową i dydaktyczną kontynuował do późnej starości, dopóki nie uniemożliwiła mu tego utrata wzroku. W r. akad. 1904/05 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych, a 1913/14 - rektora UWr. Działał także od lat studenckich w Śląskim Towarzystwie Kultury Ojczyźnianej, od 1922 r. jako prezes, od 1927 r. - członek honorowy. Zmarł we Wrocławiu, został pochowany na nieistniejącym cmentarzu ewangelickim przy ul. Ślężnej. Prof. Pax znany jest przede wszystkim z monograficznych opracowań niektórych rodzin, m.in. pierwiosnkowatych Primulaceae, wilczomleczowatych Euphorbiaceae i klonowatych Aceraceae. Był także wybitnym znawcą flory Sudetów i Karpat. W Ogrodzie Botanicznym wielokrotnie zreorganizował dział systematyki i wybudował zachowany do dziś kompleks szklarni po stronie zachodniej.

Ważniejsze publikacje: Monographische Übersicht über die Arten der Gattung Primula (1888), Allgemeine Morphologie der Pflanzen... (1890), Prantls Lehrbuch der Botanik (6 wydan, 1894-1916), Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen (1898-1908), Schlesiens Pflanzenwelt (1915), Pflanzengeographie von Polen (1918), Pflanzengeographie von Rumänien (1919).POWRÓT DO MENU